Pomoc Frankowiczom

Frankowicze – sformułowanie, które zaczęło pojawiać się w stosunku do osób, jakie zdecydowały się na zaciągnięcie kredytu we frankach szwajcarskich. Proces, który był niezwykle popularny w latach 90. ze względu na niski koszt, teraz wymaga ingerencji ze strony prawa.

Rosnące raty kredytu frankowego

Nie brakuje tzw. spraw frankowych na wokandzie sądowej, gdzie ludzie próbują dochodzić swoich praw.

Powodem są rosnące raty kredytu frankowego. Urosły one na tyle wysoko, że wiele osób płaciło dwa lub nawet trzy razy większe kwoty, niż to było na początku zakładane. Nijak miało się to do tego, że zobowiązania finansowe miały być korzystniejsze pod względem ceny dla kredytobiorców. Wiele osób znalazło się w ogromnych opałach finansowych.

Nic więc dziwnego, że potrzebna była pomoc ze strony prawa, dzięki czemu sprawy kredytu frankowego Olsztyn zaczęły przybierać korzystny obrót.

Pomoc frankowiczom w Olsztynie

W obecnych czasach bez trudu można znaleźć kancelarie frankowe, których celem jest pomoc osobom, jakie czują, że banki ich oszukały. Taką pomoc możecie otrzymać właśnie w naszej kancelarii frankowej, która wśród klientów cieszy się dobrą opinią.

Od czego rozpoczyna się pomoc frankowiczom? Pierwszym krokiem jest przeanalizowanie umowy kredytu frankowego, która wiele lat temu została podpisana z bankiem.

Jest to ważne, ponieważ w dawnych czasach banki nie zawierały w tym dokumencie zapisu, który odnosi się do ryzyka, jeżeli cena za frank szwajcarski będzie rosnąć. Co to może dokładnie oznaczać dla klientów.

Dla porównania można dodać, że w obecnych czasach tego typu zapisy w umowach kredytowych można znaleźć. Banki zostały przymuszone do tego, aby klienci mieli pełną świadomość tego, na co tak naprawdę się decydują.

Analiza umowy kredytowej

Aby analiza umowy kredytu frankowego mogła zostać wykonana bezbłędnie, ważne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • kopia umowy kredytowej,
 • aneksy do umowy,
 • regulamin udzielenia kredytu frankowego – o ile taki dokument faktycznie znajduje się w posiadaniu.

To na tej podstawie będzie można ocenić, czy bank zastosował klauzule abuzywne, jakie w chwili obecnej można zaliczyć do nielegalnych. Jeżeli w umowie będzie można je faktycznie znaleźć, będzie można przejść do następnego kroku, czyli do wyliczenia wielkości roszczenia względem banku.

Postępowanie przedsądowe w sprawie o kredyt frankowy

Zanim jednak sprawa formalnie zostanie skierowana do sądu, należy przeprowadzić postępowanie przedsądowe. Polega ono na wysłaniu wezwania do zapłaty do banku. Będzie to przedstawienie roszczeń klienta wobec banku. Jest to jedna z najbardziej popularnych form, jeżeli chodzi o przedstawienie swoich roszczeń. Bank ma trzydzieści dni na to, aby odpowiedzieć na pismo, jakie kancelaria frankowa skieruje w imieniu swojego klienta.

Może się okazać, że już na tym etapie wiele banków zdecyduje się na to, aby porozumieć się ze swoim klientem. Rosnąca ilość spraw sądowych, jakie w ostatnim czasie pojawiają się na wokandzie sądowej, które banki przegrywają sprawiają, że są oni skłonni porozumieć się już na tym etapie.

Postępowanie sądowe

Jednak wciąż dochodzi do tego, że pismo zostaje skierowane do sądu. W efekcie dochodzi do postępowania sądowego, które może trwać różny okres czasu. Jeżeli jednak frankowicz ma solidne dowody, to może być pewnym tego, że sąd pozytywnie rozpatrzy jego wniosek i wyda korzystny wyrok sądu dla niego.

Aby tak się jednak mogło stać, potrzebne jest porządne przygotowanie, które musi być ukierunkowane typowo na klienta. Taką pomoc frankowiczom Olsztyn zapewnia nasza kancelaria.

Warto walczyć o swoje. Tym bardziej że istnieje możliwość przewalutowania kredytu frankowego na polskie złotówki. Nie jest powiedziane, że nieruchomość zostanie utracona.

Jeżeli ktoś ma wątpliwości co do tego, czy sprawa będzie dla niego opłacalna, to może skorzystać kalkulatora kredytu frankowego. Znaleźć tam można cenne wskazówki odnośnie tego, ile pieniędzy z tytułu nadpłaconych rat można odzyskać. Frankowicz będzie wiedział, czy współpraca z kancelarią będzie dla niego opłacalna.

Pomoc dla kredytobiorców w Olsztynie

Unieważnienie i odfrankowienie kredytu to proces trudny i wymagający specjalistycznej wiedzy. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego, gwarantującego fachową pomoc na każdym etapie sprawy.

Pomagam Kredytobiorcom posiadającym kredyty we franku szwajcarskim w sprawach o ich unieważnienie i odfrankowienie, a także w odzyskaniu nadpłaconych rat.

Z moją pomocą zminimalizują Państwo straty związane ze wzrostami kursu franka szwajcarskiego i stóp procentowych. Jeśli cały udostępniony przez Bank kapitał został spłacony występuję o zabezpieczenie, w celu umożliwienia Kredytobiorcy natychmiastowego zaprzestania spłacania rat.

Będę zastępować Państwa na każdym etapie sprawy, a jeśli osobisty udział będzie konieczny, udzielę Państwu niezbędnego wsparcia, szczegółowo wyjaśniając, co należy zrobić.

Sprawy prowadzę na terenie całego kraju.

Zapraszam do przesłania umowy kredytowej do BEZPŁATNEJ analizy na adres: kancelaria@radcaolsztyn.pl lub za pomocą formularza kontaktowego.

Jak działam

1

Bezpłatna analiza

W pierwszej kolejności przeanalizuję umowę kredytową, aby ustalić, czy zawiera klauzule pozwalające na unieważnienie lub odfrankowienie kredytu oraz określę szacunkową wartość Państwa roszczeń

2

Konsultacja

Mając wiedzę, czy umowa zawiera klauzule abuzywne oraz o wysokości potencjalnych roszczeń mogą Państwo skonsultować ze mną swoją sprawę.

3

Zawarcie umowy
Zasady współpracy i zapłaty wynagrodzenia ustalamy w umowie w jasny i zrozumiały sposób.

4

Reklamacja w Banku

W każdej sprawie mogę wystąpić w Państwa imieniu do Banku z reklamacją, aby poznać warunki ewentualnej ugody. Jej zaletą jest szybkość – jednak warunki oferowane przez Banki są zazwyczaj mniej korzystne, niż to co można uzyskać wygrywając sprawę.

5

Skierowanie sprawy do Sądu

Jeśli Bank dobrowolnie nie zwróci niesłusznie pobranych kwot lub nie zostanie zawarta ugoda skieruję pozew do Sądu i poprowadzę całą sprawę.

6

Wykreślenie hipoteki

Po prawomocnym zakończeniu sprawy pomogę wykreślić wpis o kredycie z księgi wieczystej nieruchomości.

Co oferuję

 • bezpłatną analizę umowy kredytowej
 • zasady zapłaty wynagrodzenia dostosowane do możliwości Kredytobiorcy
 • reprezentację w postępowaniu przed bankiem
 • wyliczenie wysokości należnego roszczenia
 • sporządzenie i wniesienie pozwu oraz wszelkich innych niezbędnych pism
 • reprezentację w postępowaniu sądowym, aż do prawomocnego zakończenia sprawy
 • bieżące wsparcie w całym postępowaniu
 • pomoc w wyegzekwowaniu należności od Banku i wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej nieruchomości

NA KAŻDYM ETAPIE SPRAWY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ SPOTKANIA, BEZPOŚREDNIO W KANCELARII LUB ZDALNIE, PODCZAS KTÓREGO Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEM NA WSZYSTKIE PAŃSTWA PYTANIA.

Jak podkreślają instytucje finansowe, sama korekta wzajemnych zobowiązań według wartości nominalnych nie wystarczy. Gdyby doszło do unieważnienia kredytu, banki domagałyby się dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jak gdyby zamiast kredytów indeksowanych kursem waluty obcej były to zobowiązania w złotówkach. Według mojej analizy i wiedzy kancelarii adwokackiej, takie roszczenie banków jest niedozwolone zarówno w świetle prawa polskiego, jak i europejskich norm ochrony konkurencji i konsumentów.
 
Nawet gdyby zakładając, że takie roszczenie zostało by uznane, korzyści dla dłużnika byłyby znacznie większe niż obecny stan rzeczy. Wbrew popularnym twierdzeniom, przez przynajmniej 10 lat od momentu zawarcia, zobowiązania złotowe były niższe niż frankowe. Takie retrospektywne przeliczenie na zobowiązanie w złotówkach byłoby bardziej korzystne dla frankowiczów.
 
W naszym przypadku roszczenie banku to około 200 tys. zł. Jeśli jednak uwzględnimy, że suma spłat przez dłużnika już przekroczyła początkową kwotę o 5 tys. zł, po potrąceniach zamiast zadłużenia na poziomie 525 tys. zł, bank miałby roszczenia na poziomie 195 tys. zł. Ostateczna korzyść dla dłużnika to 330 tys. zł. W rzeczywistości szanse banków na uzyskanie dodatkowych środków w sądzie są niewielkie, a kluczowy będzie wyrok w sprawie od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący sprawy C-520/21, który przewiduje się na 2023 r.

Instytucje bankowe przewidują, że ich roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie może nie zostać uznane przez sądy. W obliczu tego, zgłaszają kolejne roszczenie dotyczące waloryzacji zwracanych kwot wskaźnikiem inflacji. Z uwagi na wzrost inflacji, kwota 400 tys. zł wypłacona w 2008 r. miała inną siłę nabywczą niż obecnie. Co do zasadności takiego roszczenia pojawiają się jednak wątpliwości, szczególnie w świetle przepisów, które nie odnoszą się do roszczeń związanych z działalnością gospodarczą. Kluczowe będzie tu sprawdzić orzeczenia i analizy kancelarii prawnej. Pytanie o zgodność takiej waloryzacji z prawem UE wciąż pozostaje otwarte.

Przy obecnym wskaźniku inflacji wynoszącym blisko 60%, kwota z 2008 r. miała teraz wartość o 239 tys. chf wyższą, czyli 639 tys. zł. Jednak trzeba uwzględnić również płatności dokonywane przez kredytobiorcę. W naszym przykładzie suma płatności byłaby wyższa o 144 tys. zł, co dałoby bankowi korzyść z waloryzacji na poziomie około 95 tys. zł. W porównaniu do obecnego salda zadłużenia w wysokości 525 tys. zł i nadpłaty kredytobiorcy o 5 tys. zł, korzyść dla klienta wynosiłaby 435 tys. zł.

Z analizy kancelarii prawnej wynika, że nawet jeśli bankom uda się uzyskać dodatkowe kwoty ponad wartość nominalną (dotychczas nie uzyskały one prawomocnego wyroku potwierdzającego takie roszczenia), sytuacja kredytobiorcy będzie znacznie lepsza niż obecnie. Przed nami również oczekiwane wyroki sądzie okręgowym w Warszawie i orzeczenia Sądu Najwyższego, które mogą przynieść odpowiedź w sprawach związane z kredytami frankowymi i roszczeniami przeciwko bankom, takim jak PKO BP, Getin Noble Bank czy Millennium.

Często słyszy się, że nieważność umowy kredytu może nie być korzystna dla kredytobiorcy, bo wówczas istnieje obowiązek “natychmiastowego” rozliczenia z bankiem, na przykład z mBank. Jednak słowo “natychmiast” jest tu względne. Frankowicze, którzy zawarli taką umowę, także domagają się bezzwłocznych rozliczeń, a mimo to procesy trwają latami. To samo dotyczy roszczeń banków, w tym o zwrot kwoty kredytu. Może więc minąć sporo czasu od momentu zgłoszenia roszczenia przez bank do momentu rzeczywistego uregulowania zobowiązania. Tym samym, istnieje ryzyko naliczenia przez bank odsetek za opóźnienie.

Jednak wielu kredytobiorców, zwłaszcza frankowiczów, już teraz zapłaciło bankom więcej niż pierwotna kwota kredytu. Dlatego unieważnienie umowy w większości przypadków wypadnie i tak na korzyść kredytobiorcy. Ale najważniejsza jest rada dla wszystkich poszukujących pomocy dla frankowiczów: przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, warto skonsultować się z radcą prawnym.

Rozważmy sytuację kredytu zaciągniętego na kwotę 400 tys. zł w czerwcu 2008 r., z terminem spłaty na 30 lat (360 miesięcy) oraz marżą w wysokości 1% powyżej stopy LIBOR 3M CHF. Analizując taką sytuację, zauważamy, że kredytobiorca do dnia 16 lutego 2021 r. spłaciłby już kwotę 405 tys. zł.
 
Jednakże, bank wskazywałby, że aktualne zadłużenie wynosi ok. 525 tys. zł (czyli równowartość ok. 107 tys. CHF). Jeśli frankowicze mają powody do podważenia ważności takiego zobowiązania, to nieważność tego zobowiązania wskazuje, że nie ma zadłużenia według aktualnego kursu CHF. Po wzajemnym potrąceniu dokonanych płatności, bank musiałby odzyskać pieniądze i wypłacić kredytobiorcy 5 tys. zł.
 
 Biorąc pod uwagę tę sytuację, łatwo dostrzec, że korzyść dla kredytobiorcy, czyli redukcja jego zadłużenia, wynosi w tym przypadku aż 530 tys. zł.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.