Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy dla pracowników, jak i dla pracodawców.

Oferta z zakresu prawa pracy obejmuje w szczególności:

1) sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia, umów o zakazie konkurencji i  pozostałej dokumentacji z zakresu prawa pracy;

2) udzielania porad prawnych dotyczących praw i obowiązków pracodawcy i pracownika;

3) reprezentowania w postępowaniach sądowych dotyczących: wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń (premii, ekwiwalentu za urlop oraz godziny nadliczbowe, odpraw), naruszenia zakazu konkurencji, niewydania lub wydania o nieprawidłowej treści świadectwa pracy;

4) opracowywanie odwołań od wypowiedzenia umów o pracę i rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia oraz kar porządkowych;

5) dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

6) doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.

W zakresie ubezpieczeń społecznych pomoc Kancelarii obejmuje między innymi:

1) sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, a także reprezentowanie Klientów przed urzędami oraz sądami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych;

2) reprezentację w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu, a także o świadczenia, w tym rentę, emeryturę, zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński oraz innego rodzaju świadczenia związane z zabezpieczeniem społecznym.

 

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych to bardzo szeroki zakres prawa. Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa pracy zbiorowego oraz indywidualnego. Pomagamy działom HR oraz służbom kadrowym w wypełnianiu ich codziennych obowiązków, zapewniając wsparcie przy procesach rekrutacyjnych zatrudnienia, a także procedurze zwolnień grupowych. To jednak nie wszystko. Jak jeszcze możemy pomóc? Czym jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych? Sprawdź!

Zasady prawa pracy

Mówiąc o pracy w kontekście prawnym, najczęściej nasuwa się na myśl źródło prawa pracy, czyli kodeks pracy. Jest to nic innego jak zbiór przepisów prawa, który reguluje prawo oraz obowiązki pracowników i pracodawców. Rok publikacji tego kodeksu w Polsce przypada na dzień 26 czerwca 1974. Wielokrotnie modyfikowany kodeks powstał w ścisłym oparciu o dyrektywy dedykowane niegdyś przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą, która obecnie przekształcona została w Unię Europejską.

Zastosowanie Kodeksu pracy

Kodeks pracy składa się z 15 działów. Każdy z nich reguluje wybrane zagadnienia, które związane są z zarobkami, zatrudnieniem czy organizacją. Znajdziemy tu m.in. zapisy dotyczące stosunku pracy, obowiązków stron stosunku, trzeźwości pracowników, naruszenia przepisów prawa czy podstawowych obowiązków pracownika. W sprawach, które nie są uregulowane w kodeksie pracy, należy stosować Kodeksu Cywilny lub rozporządzenie wydane przez Ministerstwo Pracy.

Pierwszy dział kodeksu przedstawia przepisy ogólne, mówiące o tym, w jakim przypadku oraz w jaki sposób posługiwać się kodeksem pracy. Drugi i trzeci dział poświęcone są przepisom dotyczącym stosunku pracy, a także wynagrodzeniom i innym świadczeniom. Kolejne działy przedstawiają przepisy z zakresu obowiązków pracownika i pracodawcy, odpowiedzialności materialnej pracowników, czasu pracy oraz urlopów pracowniczych. Nie brakuje tu też działów poświęconych uprawnieniom pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudnianiem pracowników młodocianych czy tych, poświęconych przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prawo pracy zdalnej

Prawo pracy zdalnej zostało zapisane w kodeksie pracy w dniu 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja reguluje też przepisy związane z pracą hybrydową. Zgodnie z najnowszymi przepisami, praca zdalna może być wykonywana w całości bądź częściowo w miejscu, jakie zostanie wskazane przez pracownika.

Po nowelizacji kodeksu pracy znajduje się tam bardzo ważny zapis, który jasno mówi o tym, że pracownik ma prawo do wykonywania pracy zdalnej wtedy, gdy wychowuje dziecko, które nie ukończyło czwartego roku życia. Przepis ten dotyczy też kobiet w ciąży oraz rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Co ważne, pracodawca nie ma prawa odmówić wykonywania tego typu pracy, jeżeli jej organizacja na to pozwala.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej mówią także o tym, że każdy pracodawca musi wyposażyć pracownika w niezbędny sprzęt oraz narzędzia, które posłużą do wykonywania pracy zdalnej. Do obowiązków pracodawcy należy też zrekompensowanie kosztów zużycia Internetu czy energii elektrycznej.

Kancelaria a nowe przepisy

Kancelaria od lat doradza swoim Klientom w sprawach pracowniczych. Występujemy zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców. Nasz zespół posiada też doświadczenie zawodowe w kontaktach oraz negocjacjach prawnych na linii związki zawodowe i pracodawcy.

Podążając za nowymi przepisami prawa pracy, zawsze jesteśmy w stanie doradzić i pomóc. Nie straszne nam wszystkie świeżo wprowadzone przepisy kodeksu pracy oraz jego kruczki. Wierzymy, że zarówno pracodawca, jak i pracownik ma prawo do walki o swoje dobro.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Przepisy prawa pracy to jednak nie wszystko, czym się zajmujemy. Pomoc prawną świadczymy też w zakresie ubezpieczeń społecznych. Pomagamy przy tworzeniu wewnętrznych aktów prawa pracy, które są zgodne z indywidualnymi potrzebami naszych Klientów.

Każdorazowo uwzględniamy interesy ekonomiczne Klientów, jednocześnie zabezpieczając ich na wypadek możliwych sporów. Przygotowujemy wnioski o indywidualne interpretacje przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.