Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa pracy dla pracowników, jak i dla pracodawców. Oferta z zakresu prawa pracy obejmuje w szczególności:

1) sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia, umów o zakazie konkurencji i  pozostałej dokumentacji z zakresu prawa pracy;

2) udzielania porad prawnych dotyczących praw i obowiązków pracodawcy i pracownika;

3) reprezentowania w postępowaniach sądowych dotyczących: wypłaty wynagrodzenia oraz innych świadczeń (premii, ekwiwalentu za urlop oraz godziny nadliczbowe, odpraw), naruszenia zakazu konkurencji, niewydania lub wydania o nieprawidłowej treści świadectwa pracy;

4) opracowywanie odwołań od wypowiedzenia umów o pracę i rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia oraz kar porządkowych;

5) dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;

6) doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie, w tym tworzenie odpowiedniej dokumentacji.

W zakresie ubezpieczeń społecznych pomoc Kancelarii obejmuje między innymi:

1) sporządzanie odwołań od decyzji ZUS, a także reprezentowanie Klientów przed urzędami oraz sądami w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych;

2) reprezentację w sprawach o podleganie ubezpieczeniu społecznemu, a także o świadczenia, w tym rentę, emeryturę, zasiłek chorobowy, rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński oraz innego rodzaju świadczenia związane z zabezpieczeniem społecznym.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.