Legislacja

Kancelaria świadczy usługi z zakresu legislacji. Doradztwo prawne związane z procesem legislacyjnym dotyczy sporządzania projektów aktów prawnych oraz ich uzasadnień. Projekty przygotowywane są zgodnie z Zasadami Techniki Prawodawczej, a uzasadnienia do nich stosownie do wymogów określonych w Regulaminie Sejmu RP, Regulaminu Senatu RP lub Regulaminu pracy Rady Ministrów.

Oferta z zakresu legislacji skierowana jest w szczególności do stowarzyszeń, fundacji oraz organizacji pozarządowych, które przygotowują obywatelskie projekty ustawodawcze lub poprawki do projektów ustaw procedowanych w Radzie Ministrów lub Parlamencie.

Usługi z zakresu legislacji obejmują w szczególności opracowywanie:

1) projektów ustaw, rozporządzeń, zarządzeń i innych aktów normatywnych;

2) aktów prawa miejscowego, w tym między innymi uchwał i zarządzeń organów samorządów terytorialnych;

3) aktów wewnętrznych takich jak: statuty stowarzyszeń, fundacji oraz innych podmiotów zarówno publicznych, jak i prywatnych, regulaminy, polityki i zarządzenia;

4) opinii obowiązujących aktów normatywnych z zakresu zgodności z aktualnie obowiązującym prawem.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.