Obsługa Przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną Przedsiębiorców, której celem jest zapewnienie Państwu pełnej obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa oraz reprezentowanie Państwa przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, a także w toku postępowań administracyjnych i innych postępowań przed organami administracji rządowej i samorządowej oraz w toku negocjacji z innymi podmiotami.

W zakres usług świadczonych na rzecz Przedsiębiorców wchodzą między innymi:

1) analiza, opiniowanie i sporządzanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów;

2) bieżące doradztwo prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą;

3) reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych, administracyjnych oraz pozasądowych;

4) windykacja należności;

5) sporządzenie pozwów, apelacji, zażaleń i skarg kasacyjnych a także nadzwyczajnych środków zaskarżenia w przypadku spraw podlegających kognicji sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego;

6) sporządzanie skarg, zażaleń i skarg kasacyjnych a także nadzwyczajnych środków zaskarżenia w przypadku spraw podlegających kognicji administracyjnych;

7) sporządzanie wniosków, odwołań (w tym wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy) i zażaleń oraz nadzwyczajnych środków zaskarżenia w postępowaniach, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.